KALİTE POLİTİKASI
13988
26 Ağu 2019

 

Kurumumuz, faaliyetleri gerçekleştirilirken insan odaklılık ve süreç iyileştirme temeline dayanan Kalite Yönetim Sistemi’ni uygular, etkinliğini gözden geçirir, sürekli iyileştirme için gereken kaynakları sağlar. Bu doğrultuda:

  • "Uluslararası standartlarda ve yasal şartlar çerçevesinde,
  • Ziyaretçi memnuniyetine odaklı,
  • Disiplinler arası işbirliğiyle sürekli gelişen ve zenginleşen koleksiyon ve arşiv ile nitelikli, eğitimli ve yüksek motivasyonlu katılımcı personele sahip,
  • Koleksiyonların korunması, sergilenmesi ve güvenliğinde bilimsel yaklaşımları benimseyen,
  • Fiziksel ve dijital olarak erişilebilir bir müze olarak,
  • Çoğulcu, hesap verilebilir ve saydam bir yönetim anlayışını benimsemek Kalite Politikamızdır.”
 
Bağlantılar